De Magische Loge

Mundus vult decipi, ergo decipiatur

Toneel
Goochelen kan in een aantal categorieën worden ondergebracht. Zo heb je: 1. Illusionisme, 2. Algemeen goochelen, 3. Manipulatie, 4. Mentalisme, 5. Parlour magic, 6. Close up goochelen, 8. straatgoochelen. Categorie 1 t/m 3 wordt over het algemeen op het toneel uitgevoerd en wordt ook vaak toneel-goochelen genoemd.

Illusionisme
Alle illusionisten en goochelaars hebben één ding gemeen. Ze willen het publiek laten geloven dat het onmogelijke mogelijk is. Zij slagen daar vaak wonderbaarlijk goed in. Onze Nederlandse illusionisten zijn binnen de wereld der magie maar ook ver daar buiten wereld beroemd.

Close-Up
Vakbroeders noemen het close up goochelen. In feite is het goochelen voor kleine groepen op korte afstand. Omdat de toeschouwers er als het ware met de neus boven op zitten, kan een spontane en ontspannen sfeer ontstaan waarbij interactie een grote rol speelt.

Mentalisme
Een mentalist suggereert dat hij door middel van zijn geest mentale krachten kan oproepen. Zoals gedachtenlezen, vormen van telekinese, voorspellen en dergelijke. Veel mentalisten beweren zelfs dat zij door middel van hun geest het gedrag van anderen kunnen bepalen. Niets is echter minder waar. Alle voorspellingen en alle vormen van gedachtenlezen zijn gebaseerd op vaak knappe maar eenvoudige goochelprincipes.sfeer ontstaan waarbij interactie een grote rol speelt.